رستوران رباتیک

location (1)

آدرس :

شاهین شهر خیابان عطار بین ۱۰ و۱۱ غربی مجموعه غذایی اورانوس

calling

شماره تماس :

3108

email (4)

ایمیل

restaurant@info.com

رستوران هوایی

location (1)

آدرس :

خیابان آتشگاه مجموعه باغ فردوس

calling

شماره تماس :

3801

email (4)

ایمیل

restaurant@info.com